You can change this website language: English

Tự đăng ký

бузина


Bản dịch: quả phúc bồn tử đen
Chuyển ngữ: [buzinà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный бузина
Родительный бузины
Дательный бузине
Винительный бузину
Творительный бузиной
Предложный о бузине
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này