You can change this website language: English

Tự đăng ký

виноград


Bản dịch: nho
Chuyển ngữ: [vinagràt]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный виноград винограды
Родительный винограда виноградов
Дательный винограду виноградам
Винительный виноград винограды
Творительный вииноградом виноградами
Предложный о винограде о виноградах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này