You can change this website language: English

Tự đăng ký

суп


Bản dịch: món súp
Chuyển ngữ: [sup]

Ví dụ về sử dụng

Какой сегодня суп дня? [kakòj sivòdnya sup dnya?] - Hôm nay có món súp gì?
ложка для супа [lòshka dlya sùpa] - thìa ăn súp
Пройдите мимо супермаркета и затем поверните направо. [prajdìte mimà supermàrketa i zatèm pavernìte napràva] - Bạn hãy đi cạnh qua siêu thị và sau đó thì rẽ phải.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này