вопрос


Bản dịch: câu hỏi
Chuyển ngữ: [vapròs]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный вопрос вопросы
Родительный вопроса вопросов
Дательный вопросу вопросам
Винительный вопрос вопросы
Творительный вопросом вопросами
Предложный о вопросе о вопросах

Ví dụ về sử dụng

? вопросительный знак [vaprasìtil'nyj znak] - ? dấu hỏiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này