You can change this website language: English

Tự đăng ký

проблема


Bản dịch: vấn đề
Chuyển ngữ: [prablèma]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный проблема проблемы
Родительный проблемы проблем
Дательный проблеме проблемам
Винительный проблему проблемы
Творительный проблемой проблемами
Предложный о проблеме о проблемах

Ví dụ về sử dụng

Не вини меня в своих проблемах! [ne vinì minyà v svaìkh prablèmakh] - Đừng đổ lỗi cho tôi vì các vấn đề của bạn!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này