You can change this website language: English

Tự đăng ký

шар


Bản dịch: quả bóng
Chuyển ngữ: [shar]

Ví dụ về sử dụng

Два шарика ванильного мороженого, пожалуйста! [dva shàrika vanìl'nava maròzhinava, pazhàlusta] - Xin vui lòng cho hai cây kem vani hình tròn!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này