You can change this website language: English

Tự đăng ký

чайник


Bản dịch: cái ấm nước
Chuyển ngữ: [chàjnik]

Ví dụ về sử dụng

Есть ли в номере чайник? [jest' li v nòmiri chàjnik?] - Trong phòng nghỉ có ấm nước không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này