плитка


Bản dịch: gạch men
Chuyển ngữ: [plìtka]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный плитка плитки
Родительный плитки плиток
Дательный плитке плиткам
Винительный плитку плитки
Творительный плиткой плитками
Предложный о плитке о плитках

Ví dụ về sử dụng

плитка шоколада [plitka shokolada] - thanh sô cô laBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này