You can change this website language: English

Tự đăng ký

жена


Bản dịch: vợ
Chuyển ngữ: [zhinà]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный жена жёны
Родительный жены жён
Дательный жене жёнам
Винительный жену жён
Творительный женой жёнами
Предложный о жене о жёнах

Ví dụ về sử dụng

Мы муж и жена. [My mush i zhinà] - Chúng tôi là vợ và chồng.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này