You can change this website language: English

Tự đăng ký

дочь


Bản dịch: con gái
Chuyển ngữ: [doch']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный дочь дочери
Родительный дочери дочерей
Дательный дочери дочерям
Винительный дочь дочерей
Творительный дочерью дочерьми
Предложный о дочери о дочерях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này