You can change this website language: English

Tự đăng ký

дети


Bản dịch: trẻ em
Chuyển ngữ: [dèti]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный дети
Родительный детей
Дательный детям
Винительный детей
Творительный детьми
Предложный о детях

Ví dụ về sử dụng

Дети - это наше продолжение [Dèti èhta nàshe pradalzhènije]Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này