внук


Bản dịch: cháu trai
Chuyển ngữ: [vnuk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный внук внуки
Родительный внука внуков
Дательный внуку внукам
Винительный внука внуков
Творительный внуком внуками
Предложный о внуке о внуках
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này