You can change this website language: English

Tự đăng ký

одиннадцать


Bản dịch: 11 - mười một
Chuyển ngữ: [àdinatsat']

Thành phần câu văn: Числительное

Падежи


Именительный одиннадцать

Ví dụ về sử dụng

одиннадцать часов [adìnatstat' chisòf] - mười một giờBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này