You can change this website language: English

Tự đăng ký

тридцать


Bản dịch: 30 - ba mươi
Chuyển ngữ: [trìtsat']

Thành phần câu văn: Числительное

Падежи


Именительный тридцать

Ví dụ về sử dụng

тридцать пять [trìtsat' pyat'] - 35 - ba mươi nhăm
шесть тридцать [shèst’ trìtsat’] - sáu rưỡiBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này