Tự đăng ký

мяч


Bản dịch: quả bóng
Chuyển ngữ: [myach]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный мяч мячи
Родительный мяча мячей
Дательный мячу мячам
Винительный мяч мячи
Творительный мячом мячами
Предложный мяче мячах

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này