You can change this website language: English

Tự đăng ký

замок


Bản dịch: cái khóa
Chuyển ngữ: [zamòk]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

замок от детей [zamòk ot ditèj] - khóa khỏi trẻ em
снять замок [sn'at’ zamòk] - tháo cái khóaBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này