Tự đăng ký

виолончель


Bản dịch: đàn viôlông xen
Chuyển ngữ: [vialanchèl']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số:

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này