You can change this website language: English

Tự đăng ký

роды


Bản dịch: chửa đẻ
Chuyển ngữ: [ròdy]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Средний
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный - роды
Родительный - родов
Дательный - родам
Винительный - роды
Творительный - родами
Предложный - о родах
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này