You can change this website language: English

Tự đăng ký

кормить


Bản dịch: cho ăn
Chuyển ngữ: [karmìt']

Ví dụ về sử dụng

Кормить птиц [kormit' ptits] - Cho chim ănBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này