You can change this website language: English

Tự đăng ký

рождение


Bản dịch: sinh ra
Chuyển ngữ: [razhdènije]

Ví dụ về sử dụng

Мы поздравляем вас с рождением дочки! [my pazdravl'aim vas s razhdènijem dòchki] - Chúng tôi xin chúc mừng bạn sinh con gái!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này