You can change this website language: English

Tự đăng ký

профессия


Bản dịch: nghề nghiệp
Chuyển ngữ: [prafèsiya ]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный профессия профессии
Родительный профессии профессий
Дательный профессии профессиям
Винительный профессию профессии
Творительный профессией профессиями
Предложный о профессии о профессиях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này