You can change this website language: English

Tự đăng ký

ездить


Bản dịch: đi bằng phương tiện
Chuyển ngữ: [jèzdit']

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

ездить на велосипеде [jèzdit' na velosipède] - đi bằng xe đạpBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này