Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Спокойной ночи! [spakòjnoj nòchi] - Chúc ngủ ngon!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này