You can change this website language: English

Tự đăng ký

Ví dụ về sử dụng

Желаем вам счастья! [zhilàim vam sshàst'ya] - Chúng tôi xin chúc bạn hạnh phúc!
Желаю счастья! [zhilàyu sshàst'ya] - Chúc hạnh phúc!
Желаю тебе счастья! [zhilàyu tibèh sshàst'ya] - Xin chúc bạn hạnh phúc!
Мы желаем вам счастья! [my zhelàim vam sshàst'ya] - Chúng tôi xin chúc các bạn hanh phúc!
Я желаю тебе счастья! [ya zhilàyu tibèh sshàst'ya] - Tôi chúc bạn hạnh phúc!Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này