чашка


Bản dịch: cái chén
Chuyển ngữ: [chàshka]

Ví dụ về sử dụng

большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe] - một cốc cà phê lớn
большая чашка кофе [bal'shàya chàshka kòfe ] - cốc cà phê lớn
полная чашка чая [polnaya chashka chaya]
чашка и блюдечко (десерт) [chàshka i blyùdichka (disèrt)] - cái chén và cái đĩa con (món tráng miệng)Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này