Ví dụ về sử dụng

они играют в гольф [anì igràyut v gòl'f] - họ chơi golf
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này