Tự đăng ký

давайте


Bản dịch: các bạn đưa đây
Chuyển ngữ: [davajte]

Ví dụ về sử dụng

Давайте заплатим поровну. [davàjti zaplàtim pòravnu] - Chúng ta hãy trả tiền bằng nhau.
Давайте защитим детей мира вместе! [davajt`e zashitim dit`ej mira vmeste!] - Nào chúng ta hãy cùng bảo vệ trẻ em trên toàn thế giới!
Давайте насладимся этим! [davajte nasladimsya ehtim] - Nào chúng ta hãy tận hưởng điều này!
Давайте разделим счёт на четверых? [davajte razdelim schyot na chetverykh?] - Chúng ta hãy chia hóa đơn làm bốn?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này