дождь


Bản dịch: mưa
Chuyển ngữ: [dòzht']

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số:

Ví dụ về sử dụng

В Москве идёт дождь. [v Moskve idyot dozhd'] - Tại Matxcơva đang mưa.
дождь идёт [dozhd` id'ot]
Идёт дождь. [idyot dozhd'] - Trời mưa.
Идёт сильный дождь. [idyòt sìl'nyj dòzht'] - Đang mưa rất là to.
Не важно идёт ли у вас дождь или светит солнце. [Ne vàzhna idyòt li u vas dozhd' ili svètit sòlntse] - Không quan trọng rằng mưa ở chỗ các bạn hay mặt trời chiếu rọi.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này