Tự đăng ký

тяжёлый


Bản dịch: nặng
Chuyển ngữ: [tizhòlyj]

Ví dụ về sử dụng

Понедельник - день тяжёлый. [panedel`nik - den` t`yazhyolyj.] - Thứ hai - ngày nặng nhọc.
тяжелый сон [tizhòlyj son] - giấc ngủ nặng nềBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này