Tự đăng ký

курс


Bản dịch: khóa học
Chuyển ngữ: [kurs]

Ví dụ về sử dụng

быть в курсе [byt' f kùrsi] - người trong cuộcBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này