пройти


Bản dịch: vượt qua
Chuyển ngữ: [prajti]

Ví dụ về sử dụng

Как быстрее всего пройти к...? [kak bystrèje vsivò prajtì k] - Làm thế nào để đi thật nhanh tới...?
Как пройти к метро? [kak prajtì k mitrò] - Làm thế nào để đi tới ga tàu điện ngầm /metro/
Подскажите, пожалуйста, как пройти...? [patskazhìti pazhàlusta kak prajtì...] - Xin vui lòng cho biết, làm sao để đi đến...?
Разрешите пройти. [razrishìti prajtì] - Hãy cho phép đi qua.
Скажите, как пройти на площадь..? [skazhit`e, kak prajt`i na ploshad`?] - Xin vui lòng cho biết, làm sao để đi ngang qua quảng trường...?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này