съесть


Bản dịch: chén nuốt
Chuyển ngữ: [s`est`]

Ví dụ về sử dụng

нечего съесть [necheva s`est`] - không có gì để ănBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này