часто


Bản dịch: thường xuyên
Chuyển ngữ: [chasto]

Ví dụ về sử dụng

Ты часто влюбляешься? [ty chàsta vl'ubl'ajish`sya] - Bạn có thường xuyên yêu không?Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này