Tự đăng ký

яркий


Bản dịch: chói lọi
Chuyển ngữ: [yàrkij]

Thành phần câu văn: Прилагательное
Giống: Мужской

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này