сообщение


Bản dịch: thông điệp
Chuyển ngữ: [soobshenie]

Ví dụ về sử dụng

Я пошлю тебе сообщение. [ya pashlyù tibè saapsshènije] - Tôi sẽ gửi cho bạn tin nhắn.



Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này