Tự đăng ký

милый


Bản dịch: dễ thương
Chuyển ngữ: [mìlyj]

Ví dụ về sử dụng

милый щенок [mìlyj sshinòk] - chú chó con dễ thươngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này