Tự đăng ký

Стесняться


Bản dịch: Ngại ngùng
Chuyển ngữ: [stesnyàt'sya]
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này