Tự đăng ký

убирать


Bản dịch: thu dọn
Chuyển ngữ: [ubirat`]

Thành phần câu văn: Глагол

Ví dụ về sử dụng

вы будете убирать [vy budite ubirat`] - các bạn sẽ thu dọn
мы будем убирать [my budim ubirat`] - chúng tôi sẽ thu dọn
он/она будет убирать [on/ana budit ubirat`] - anh/cô ấy sẽ thu dọn
они будут убирать [ani budut ubirat`] - họ sẽ thu dọn
ты будешь убирать [ty budish` ubirat`] - bạn sẽ thu dọn
я буду убирать [ya budu ubirat`] - tôi sẽ thu dọnBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này