Ví dụ về sử dụng

Ты пугаешь меня! [ty pugàish' minyà] - Bạn dọa tôi!
Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này