You can change this website language: English

Tự đăng ký

сахар


Bản dịch: đường
Chuyển ngữ: [sahar]

Ví dụ về sử dụng

кофе с сахаром [kòfe s sàkharam] - cà phê với đườngBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này