You can change this website language: English

Tự đăng ký

Латвия


Bản dịch: Latvia
Chuyển ngữ: [làtviya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Латвия -
Родительный Латвии -
Дательный Латвии -
Винительный Латвию -
Творительный Латвией -
Предложный О Латвии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này