You can change this website language: English

Tự đăng ký

Ливан


Bản dịch: Libăng
Chuyển ngữ: [livàn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Ливан -
Родительный Ливана -
Дательный Ливану -
Винительный Ливан -
Творительный Ливаном -
Предложный О Ливане -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này