You can change this website language: English

Tự đăng ký

Лихтенштейн


Bản dịch: Liechtenstein
Chuyển ngữ: [likhtinshtèhjn]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Лихтенштейн
Родительный Лихтенштейна
Дательный Лихтенштейну
Винительный Лихтенштейн
Творительный Лихтенштейном
Предложный О Лихтенштейне
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này