You can change this website language: English

Tự đăng ký

Мексика


Bản dịch: Mexico
Chuyển ngữ: [mèksika]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Мексика -
Родительный Мексики -
Дательный Мексике -
Винительный Мексику -
Творительный Мексикой -
Предложный о Мексике -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này