You can change this website language: English

Tự đăng ký

Непал


Bản dịch: Ne Pal
Chuyển ngữ: [nipàl]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Непал -
Родительный Непала -
Дательный Непалу -
Винительный Непал -
Творительный Непалом -
Предложный О Непале -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này