You can change this website language: English

Tự đăng ký

Норвегия


Bản dịch: Na Uy
Chuyển ngữ: [narvègiya]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Женский
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный Норвегия -
Родительный Норвегии -
Дательный Норвегии -
Винительный Норвегию -
Творительный Норвегией -
Предложный О Норвегии -
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này