You can change this website language: English

Tự đăng ký

надписи


Bản dịch: chú thích
Chuyển ngữ: [nàtpisi]

Thành phần câu văn: Существительное
Số: Множественное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный надпись надписи
Родительный надписи надписей
Дательный надписи надписям
Винительный надпись надписи
Творительный надписью надписями
Предложный о надписи о надписях
Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này