You can change this website language: English

Tự đăng ký

чёрный


Bản dịch: màu đen
Chuyển ngữ: [chòrnyj]

Ví dụ về sử dụng

черный кофе [ch'òrnyj kòfe] - cà phê đenBạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này