арбуз


Bản dịch: dưa hấu
Chuyển ngữ: [arbùs]

Thành phần câu văn: Существительное
Giống: Мужской
Số: Единственное

Падежи


Падеж  Единственное число  Множественное число
Именительный арбуз арбузы
Родительный арбуза арбузов
Дательный арбузу арбузам
Винительный арбуз арбузы
Творительный арбузом арбузами
Предложный об арбузе об арбузах

Ví dụ về sử dụng

Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này