You can change this website language: English

Tự đăng ký

строитель


Bản dịch: công nhân xây dựng
Chuyển ngữ: [straìtil']

Ví dụ về sử dụng

Я считаю, что он строитель. [ya sshitàyu sshto on straìtil'] - Tôi cho rằng anh ấy là nhà xây dựng.Bạn có thể tìm được các trường dạy tiếng Nga và giáo viên:


Bản dịch
Bản dịch (ru-vi)
Chỉ có những người sử dụng đã đăng ký mới có thể sử dụng chức năng này